Vision - Älgburgare

Till innehåll
Vi utvecklar egna produkter samt produkter på uppdrag där vi alltid använder Svenskt kött. I  produkterna vi inte använder kött
skall det vegetariska också komma från Svenska gårdar i största mån.
Inte använda oss av  e-ämnen eller andra artificiella tillsatser. Närproducerat i största mån samt
inslag av vilt skall göra våra produkter än mer klimatsmarta.
Produkterna skall vara premium kvalite.
Vi ska vara Innovativa och lyhörda vad våra kunder efterfrågar.
INNOVATIV KÄLLA
Jimmy Hernefeldt
Bölemåla 168
382 74 Alsterbro
070-565 04 31
info@algburgare.com
Tillbaka till innehåll